I wish I was a punk rocker.

2007-02-27

Haarfagre Mænd af Achaia

For tiden finder jeg stor fornøjelse ved dagligt på mine cykelture til og fra Panum at høre Otto Steen Due oplæse Iliaden, som DR har publiceret i podcast-format. Se dét (og ikke danseprogrammer) er public service.

I den forbindelse har jeg lyst at gengive et stykke, som er både morsomt og velskrevet. Grækerne (argeierne) ligger som bekendt i strid med trojanerne, fordi disses kønne prins Paris (aka Alexandros) på et krigstogt har røvet den skønne Helene fra den græske kong Menelaos. Umiddelbart før de to hære skal til at tørne sammen, går Paris og spiller op foran grækernes stridsmænd. Da får Menelaos - der er kendt som en yderst kapabel kriger - øje på Paris - der mestendels er kendt for at være pæn - og sætter efter ham. Da Paris ser Menelaos komme tonsende gennem rækkerne, tager han straks benene på nakken, for hvilket hans storebror Hektor lader ham høre med ypperlig hån. Anyway, læs det selv - her gengivet i Wilsters oversættelse:
15 Men da de skridende frem hverandre var traadt under Øine,
16 Forrest blandt Troerne gik da den deilige Helt Alexandros;
17 Parderens Skind bedækked hans Ryg, hans Sværd og den krumme
18 Bue paa Skuldrene hang, to malmbevæbnede Landser
19 Svang han i Haand, og æsked Argeiernes boldeste Helte,
20 Mand mod Mand en Dyst at bestaae i frygtelig Kampgang.
21 Ham opdagede flux den krigerske Drot Menelaos,
22 Just som med mægtige Skridt han vandrede fremmest i Skaren.
23 Ret som en Løve sig fryder i Hu, naar den træffer et vældigt
24 Vildt, en Hjort med grenede Horn, hvad eller en Steenbuk,
25 Naar den er hungrig, og gridsk den sluger sit Rov, om endogsaa
26 Blomstrende Knøse forfølge den skarpt med hurtige Hunde,
27 Saa Menelaos sig fryded, saasnart han den Helt Alexandros
28 Saae for sit Øie, thi nu han Forbryderen haabed at tugte;
29 Flux i Rustningens Plader til Jord nedsprang han af Stridsvogn.
30 Men da den deilige Helt Alexandros opdaged Atreiden
31 Forrest i Kæmpernes Rad, skrækslagen da blev han i Hjertet;
32 Hen til Landsmandskaren han veeg, for Døden at undflye.
33 Som naar en Mand, der i Bjergenes Dal opdager en Hugorm,
34 Farer tilbage paastand, gjennem Lemmerne løber en Gysen,
35 Ræd han skynder sig bort, og Kinderne vorde saa blege,
36 Saaledes foer Alexandros nu ind i de freidige Troers
37 Stimmel, betagen af Skræk for Atreus's Søn Menelaos.
38 Strax blev Hektor ham vaer, og med haanlige Ord han ham lasted:
39 Ulykkens Paris! du fagre, du Boler, du Qvindeforlokker!
40 Gid du aldrig var fød, eller ugift kommen af Dage!
41 Ja! det vilde jeg ønske, langt bedre det var dog i Sandhed,
42 End saaledes at gange til Spot, foragtet af Andre.
43 Skoggrende maae de jo lee, de haarfagre Mænd af Achaia,
44 Som for en ypperlig Kæmpe dig holdt, fordi du af Skabning
45 Est saa fager, men ei har du Kraft, ei Mod i dit Hjerte.
46 Hvor har en Mand som du paa havbefarende Skibe
47 Dristet at gange tilsøes, og sanke dig villige Svende,
48 Færdes blandt fremmede Folk, og fra langtbortliggende Lande
49 Rane den deiligste Viv, som er Frænke til dygtige Helte,
50 Baade din Fader og Staden og hele vort Folk til Kummer,
51 Fienderne kun til Fryd og dig selv til Spee og til Skjændsel
52 Ei for Atreiden du voved at staae? snart havde han lært dig,
53 Hvad for en Mand det er, hvis blomstrende Viv du har ranet;
54 Baade da skulde din Cithar dig ei, og ei Aphrodites
55 Gaver, dit Haar og din Skabning, naar strakt i Støv du dig vælted;
56 Dog forknyt er Troernes Folk, forlængst var du ellers
57 Klædt i en Kjortel af Steen for al den Fortræd du har voldt os.
(Homer: Iliaden, 3. sang)
I det mere prosaiske: At have været vågen 30+ timer er ikke fremmende for ens evne til at stå op kl. syv, så jeg nåede først op på Panum ved 12:30-tiden i dag. Da var min undervisning godt nok forbi, men til gengæld serverede Panum-kantinen for en gangs skyld lækker mad, so it was all worth it. Om eftermiddagen var jeg til foredrag i GIM - en basisgruppe på Panum - hvor Jerk W. Langer fortalte om naturlægemidler, kosttilskud, fup og fakta. Det var ganske oplysende og handlede betydeligt mindre om homøopati, end man kunne have frygtet :)

2007-02-26

Sleep ...

Så blev jeg færdig med bindingsvagter - hurra for det! Jeg holdt stand den ganske nat og før jeg forlod min post, spurgte sygeplejersken, om jeg ville have en særlig aftale med den pågældende afdeling, hvilket vist nok er en god ting. Det betyder, at jeg kan komme til at få en del flere vagter på en pæn, pædiatrisk afdeling på Rigshospitalet og færre vagter med demente gamle damer og bleskift på Glostrup og Herlev.

Nå, men efter at være færdig med min vagt ved syv-tiden, tog jeg over på Panum, hvor jeg kl. otte havde biokemi-timer. Sidenhen var der forelæsning om intercellulære signalmekanismer og derefter spisning med Morten og Lasse i kantinen. Så gik vi i bogladen og så på bøger og tog dernæst hjem og så et par afsnit House og snakkede og diverse. Long story short - klokken er nu 23, og det er over tredive timer siden, jeg har rigtig har sovet. Det vil jeg straks gøre noget ved, for om under ni timer står den på forelæsninger igen. Godnat!

2007-02-25

"Shaw = en frastødende glistrupist. Aforisme-geni"

Oo Lola!

Bloggerbloggerbloggerblogger II: BørreBlog!

Kevins blog er ikke den eneste, der fortjener omtale. Under min nylige blogsøvn så verden fremkomsten af BørreBlog - min gode ven og sambo Mortens blog om lægevidenskab, nørdica, smerte og katte. Der findes meget interessant at læse - særligt har jeg lyst til at fremhæve en kronik fra Politiken, som Morten har fundet: "Ligestilling i børnehaven?" - en biologs indspark i debatten om kønsforskellige og ligestilling. Den får varme anbefalinger herfra - både bloggen og kronik(k)en!

Af andet nyt kan nævnes, at det skrider kraftigt fremad med at afvikle mit stavnsbånd til FADL; jeg har nu taget 11 af de påkrævede 12 bindingsvagter (der skal tages inden på tirsdag d. 27.), og om to timers tid ager jeg afsted på den sidste, hvorefter jeg er en fri mand. De sidste to nætter har jeg haft hyggelige nattevagter på Riget, hvor der er rig mulighed for at få læst en masse, og den tilstundende nat byder på mere af det samme; de sidste par nætter har jeg overvejende tilbragt med at læse Denniston, Topping og Carets fine, fine kemibog "General, Organic and Biochemistry" - it reads like a charm, som man siger på engelsk - og i nat tager jeg hul på biokemien - nam!

Bloggerbloggerbloggerblogger

Min gode ven Kevin, som var den oprindelige tredjemand i vores lille bofællesskab, og hans elskelige viv Stine har for nylig meddelt, at de er gravide - som det hedder - og der skal i den forbindelse fra min ydmyge blog lyde et STORT TILLYKKE! Jeg er fuldt overbevist om, at de vil blive fantastiske forældre :)

I den forbindelse har Kevin oprettet en blog - om retsvidenskab, uaktuel politik og mad. Og det er nu engang ikke det værste man har, så den får flux fast plads i mit yderst sparsomme links-kabinet ude til højre. Velkommen til!

2007-02-19

"Har var leikur, har var stríð"

Når jeg nu alligevel har ladet min blog vansmægte så længe, hvorfor så ikke bryde tørken med et skybryd, så her kommer dagens andet indlæg - om ikke andet så for at opdatere de tørstende skarer, der venter på nyt ("Hej mor!"):

Jeg bestod mit FADL-kursus og er således nu officielt uddannet sygeplejevikar. Eller sådan da. For de flinke folk på FADL annullerer nemlig ens kursus, hvis ikke man inden for tre måneder efter kursets afslutning har taget mindst 12 vagter, så jeg skal have taget fire vagter inden tirsdag, før det er helt officielt. Uheldigvis er dette så ugen, hvor jeg har totalt proppet skema, krævende oplæg om celler i centralnervesystemet og dertil skal lave afleveringer i både biokemi og biofysik. Huhej!

Nå, men nok om FADL. Julen kom med hvide marker (eller hvod'n var det?), og den blev tilbragt på Mors med familien. Efter alle juleseancerne (sluttende med den traditionelle julefrokost hos bedstemor æ fjæær jywlldaw') begav jeg mig igen til Hovedstaden, hvor jeg straks kastede mig ud i optog for autonome institutioner - det var tiltrængt :)

Derefter stod den på januar og eksamenslæsning på Panum til sent, sent om aftenen (eller natten). Jeg troede ikke det skulle gå, men sørme - det gik! Dermed var den første rigtige eksamen på medicinstudiet - Basal Humanbiologi og Medicinsk Kemi - bestået, og jeg er nu sådan noget som en tolvtedel læge. Det kan aldrig vare ...

Efter et par FADL-vagter mere og min første nosokomielle infektion (en hurtig omgang Roskilde-syge), begyndte det nye semester. Det startede blidt ud med cellens anatomi, men det fik hurtigt fart på, og lige nu er det lige så uoverskueligt som sædvanligt. I dag havde vi første øvelse i biokemi (fire timer!), hvor vi gjorde fæle, videnskabelige ting mod en grisetarm. Her illustreret ved Mai og Simon fra mit hold.

I morgen står den på timer fra 8-16 - inklusive yderligere fire timers grisetarmmishandling - så jeg vil slutte her. God aften.

Frisørvidenskab?!?

Syyyyyyyret drøm! Er lige vågnet (halvanden time efter, jeg satte uret til, selvfølgelig)

Jeg søgte af en eller anden grund ind på fysik - og kom ind. Det kan ikke have tilfredsstillet mig særligt meget, for før jeg vidste af det drømte jeg da, at jeg i stedet søgte ind på "frisørvidenskab", som altså var en seksårig, semi-teoretisk uddannelse - eller noget i den stil. Der var ikke ret mange på uddannelsen, og derhjemme havde jeg en elektronisk skraldespand på mit værelse. Så begyndte jeg at fortryde det, og midt i mine overvejelser om, hvorvidt man kunne skifte tilbage til fysik uden at have spildt et år, vågnede jeg så. Meget mærkelig drøm ...

Hmmm... Frisørvidenskab?