I wish I was a punk rocker.

2009-05-29

Pligten til at gøre det rigtige

Det er en mørk tid, vi lever i, men ikke uden glimt af lys i mørket. I en tid, hvor den uhellige alliance, som borgerskabets økonomiske elite har indgået med racistiske kræfter for at vinde regeringsmagten, på ugentlig basis bringer nye angreb mod frihed, frisind og menneskeværd, er det en stor glæde at falde over en historie som denne fra Sverige.


I protest mod fremmedfjendskhedens indmarch i statens praksis, har samvittighedsfulde svenske humanister ansat i statens fremmedfangelejre gjort det eneste rigtige: anvendt deres betroede position til at redde asylansøgernes liv ved at slippe dem fri. En hyldest skal herfra lyde til alle dem i betroede positioner, der vægter menneskeliv og menneskeværdighed højere end racistiske love og strategisk politisk kynisme.

"Efter min mening skal vi være mennesker først og dernæst undersåtter. Det er ikke ønskværdigt at opøve respekt for loven i samme grad som for retfærdigheden. Min eneste forpligtelse er til enhver tid at gøre, hvad jeg finder ret og rigtigt. Sandt nok er det sagt, at en forsamling ikke har nogen samvittighed; men en forsamling, der består af samvittighedsfulde personer, er en forsamling med samvittighed. Loven har aldrig gjort nogen en pind mere retskafne, og i kraft af deres respekt for loven bliver selv de mest velvilligt indstillede dagligt til urettens tjenere."
— Henry David Thoreau, On the Duty of Civil Disobedience, 1849

Ingen kommentarer: