I wish I was a punk rocker.

2008-07-13

Nyt ungdomshus indviet på Dortheavej

Den 11. juni 2008 vedtog Københavns Borgerrepræsentation endelig et forslag om at gøre bod på deres katastrofale brøler ved at placere et nyt ungdomshus i en del af bygningerne på Dortheavej 61, der ellers huser Kulturhus Bispebjerg Nordvest, idet der samtidig blev stillet en garanti for, at aktiviteterne i de pågældende lokaler ville blive tilfredsstillende genhuset og at der endvidere ville blive bevilget ca. 70 mio. kroner til yderligere kulturelle løft i området. Overdragelsen af bygningerne skulle ske i to faser, idet den mindre anneks-bygning allerede 1. juli skulle åbnes for de nye brugere, medens hovedbygningens nordlige halvdel vil følge efter med indgangen til 2009.

Efter en rimelig uspektakulær overdragelse d. 1. juli (i ly af bl.a. Roskilde Festival), blev huset officielt åbnet for offentligheden tirsdag d. 8. juli, hvor der blev holdt åbent hus og naboer og interesserede blev budt indenfor for at snakke med aktivisterne og bese lokalerne med egne øjne.

Pressen var indbudt til en forsmag fra kl. 11 og indtil offentligheden blev budt ind kl. 12, hvilket mange medier dog havde misforstået, hvorfor de først dukkede op kort før 12. I perioden 12-17 var huset lukket for mediernes kameraer, idet mange af husets brugere frabad sig den slags overvågning. Dette skabte forknytte miner hos enkelte fejlinformerede journalister, men derudover var det en glædelig dag med masser af glade og rare besøgende, der kom med en række flotte gaver til det nye hus, ikke mindst et mindre optog af "Naboer i Nordvest", der kom marcherende ind i gården med et fint banner og overrakte huset diverse gaver, herunder en uhyre flot kollage af udklip med relation til det gamle hus på Jagtvej 69.

Til lejligheden blev der serveret masser af veganske sandwiches samt saft, kaffe, the og kakao og senere på dagen også veganske cupcakes, der blev suppleret af såvel brød som en fin kage med glasurpåskriften "69", doneret af en venlig nabo.

Der var tillige stor glæde over de mange praktiske gaver, som gryder, riskogere, lamper, krus og service i stor stil. Særligt må bemærkes en rent ud sagt enorm gryde fra Den Økologiske Produktionsskole, hvori man havde plantet et bonsaitræ. Når det er plantet om, bliver gryden idéel til folkekøkken.

Senere på dagen indfandt sig også den i Ungdomshuskredse navnkundige lokalpolitiker in spe, Rasmus Jarlov, der har gjort det til sin erklærede mission at bekæmpe huset og dets brugere med alle midler. Han indledte sin visit med at smæde huset over for TV2, der havde taget opstilling udenfor, men blev ikke desto mindre efterfølgende venligt vist rundt i huset og dernæst budt på kaffe og kage, som han velvilligt indtog, hvorefter han smilende forlod huset. Med til historien hører dog desværre, at denne venlighed åbenbart ikke passede i Jarlovs kram, så i et forsøg på at fremprovokere den konfrontation, han havde håbet på, kom han luskende tilbage, EFTER at åbent hus-arrangementet var overstået, og blev da pænt bedt om at forlade huset, idet det nu var ved at lukke for natten. Dette modsatte han sig først, og forsøgte så senere på den højreekstreme blog 180grader.dk at få til at lyde som om, at han var blevet smidt ud fra åbent hus-arrangementet. Selvfølgelig var der ingen af de seriøse medier, der gad bringe den løgnagtige ikke-historie.

Efter tirsdagens arrangement, der trods enkelte barnlige provokatører i det store og hele var en overvældende positiv oplevelse, er byggeriet da også fortsat med forøget optimisme. I stueetagen er scenen og bardisken næsten færdig, og på første sal er folk gået i gang med at indrette et stort køkken, hvor man kan lave de nok så kendte folkekøkkener, et par værksteder, hvor man kan udfolde sig kreativt, og et bibliotek-cum-infoshop med computerrum, der bl.a. tænkes brugt til debataftener, vidensdeling, introduktioner til fri software og lektiehjælp til områdets unge. På øverste etage findes en stor, lækker sal, som bl.a. bruges til de ugentlige fællesmøder, til forskellige former for idræt, dans og lign.

Er der noget, du har lyst til at lave, så kom forbi og få en rundvisning og giv en hånd med – der er folk i huset de fleste dage fra ca. kl. 11 om formiddagen. Det har mange andre gjort, fx flinke folk som David fra Roskilde, der uden tidligere at have haft tilknytning til miljøet, har valgt at slå turen forbi næsten hver dag, for at bidrage med sin arbejdskraft og ikke mindst værktøjssamling. Der skal herfra lyde en stor tak til og begejstring for såvel David som de mange flinke naboer og besøgende, der har været med til at gøre det nye ungdomshus' første par uger en så positiv og behagelig en oplevelse på trods af den destruktive energi, som fuldvoksne konservative lokalpolitikere kan frembyde i fuldt samme mål som frustrerede teenagere (omend på betydelig mere træsk façon).

1 kommentar:

Linda Nørgaard Framke sagde ...

Du er blevet tagged: http://lindasolskin.blogspot.com/2008/10/quirks.html