I wish I was a punk rocker.

2007-10-25

Valg!

Så fik jeg endelig ny computer! Jeg havde godt nok lidt hyr med et defekt grafikkort, som jeg måtte tage ud til MM-Vision i Roskilde for at skifte, men nu er alt i orden. For de særligt interesserede kan jeg i øvrigt oplyse, at Roskilde med hensyn til offentlig transport er det rene uland, og at man rask væk kan beregne ca. 50 minutters gåtur ad en landevej uden fortov og dertil ca. 1½ times venten på bus, hvis man skal besøge MM-Vision ...

Nå, nok om det. Nu er der udskrevet valg, og alle sejl må sættes til for at sikre, at vi slipper af med den mest umenneskelige regering i nyere tid. En regering, der sætter penge og profit højere end mennesker, og derfor rask væk skærer ned både her og der til skade for de svageste i samfundet. Fogh-regeringens succes ligger i, at de har fundet ud af at give med den ene hånd, medens de i det skjulte tager med den anden, således at de igen og igen kan bilde folk ind, at de i stedet for at skære ned faktisk har forbedret den offentlige sektor, men det er det rene ordskvalder. Ingen, der har øren og gider lytte til de mange klageråb, kan være i tvivl - overalt mangler der penge, overalt er der nedskæringer og elendige arbejdsvilkår, overalt forringes folks vilkår af hensyn til profit.

At de har kunnet bilde befolkningen ind, at de fører socialdemokratisk politik er en joke, når undersøgelse på undersøgelse bevidner, at der bliver større sociale skel i befolkningen - at der bliver en større og større gruppe af fattige - og at Danmark er et af de mest fremmedfjendske lande i Europa. Men Fogh nægter med sin vanlige arrogance helt at forholde sig til kritik — det er symptomatisk, at hans første store ideologiske korstog var at afskaffe de hjemlige ekspert-instanser, der kunne kritisere hans politik. Væk med viden og forstand. Man skal ikke lade sandhed komme i vejen for ideologi - eller profit! Overalt er mantraet "profit! profit!" (eller på Foghsk: "Effektivisering!", hvilket betyder det samme) — selv universiteterne skal omdannes til pengemaskiner, og det offentlige sundhedsvæsen udhules langsomt til fordel for det private. Overalt støder man på forringelser, der begrundes med, at det sparer penge. Og i hver eneste af disse nedskæringer ligger den neoliberalistiske trossætning: det er acceptabelt at forringe folks vilkår, hvis det sparer penge. Hvis det er økonomisk fordelagtigt, kan vi godt lade folk rådne op i asylcentre og give børn varige psykiske mén. Penge er nemlig vigtigere end mennesker!

Og for at imødekomme en kritik, som én eller anden nok kunne sidde med: jeg påstår ikke, at man skal være helt ligeglad med økonomien. Min opfordring er blot den beskedne, at man ikke lader økonomien styre alt, men at man sætter hensynet til mennesker over hensynet til penge, således at profitten tjener mennesker og ikke omvendt.

De sidste to valgperioder har været en skæbnesvanger tid, hvor V & K i uhellig forening med den inkarnerede fremmedfjendskhed lige så stille har ødelagt meget af det, der var godt i Danmark, og sågar fået lov til at gøre det i overraskende ubemærkethed. Hvis denne situation ikke skal blive helt uafvendelig, må der en ny regering til NU! Socialdemokratiet har rimeligvis også deres fejl, men en socialdemokratisk regering ville dog være adskilligt bedre end vores nuværende sorte kabinet. Derfor vil jeg opfordre alle og enhver til at bidrage aktivt til kampen for en ny regering og et bedre Danmark.

Selv sympatiserer jeg mest med Enhedslisten, der er det parti, der gør mest for at drage opmærksomhed på de svageste grupperinger i samfundet og det parti, der lægger den største indsats for et tolerant og mangfoldigt Danmark. Igen og igen formår de trods deres beskedne størrelse at sætte en dagsorden, fordi de gennem deres repræsentanter på tinge kan agere vagthund over for magthaverne, og deres uafhængighed gør dem i stand til at tage sager op, som andre ikke tør røre ved.
Derfor var jeg i går til aktivistmøde i Enhedslisten, hvor vi lavede badges og trykkede foldere. Hvor de andre partier får massiv økonomisk støtte (som hovedregel fra erhvervslivet eller faglige organisationer), er Enhedslisten helt afhængig af engagerede medlemmer. Derfor vil jeg opfordre enhver, der ønsker et socialt retfærdigt og mangfoldigt Danmark om at blive medlem eller på anden vis engagere sig i valgkampen, så vi kan få standset Fogh-regeringens uheldssvangre kurs. Og der findes også rigeligt med måder, hvorpå man kan bidrage uden at være medlem. I den forbindelse vil jeg tillade mig at gengive et uddrag af en mail, jeg fik i går:

Bidrag til vores valgkampsindsamling. Vi har under 5 % af de midler som Venstre har, og vi er helt afhængige af dit bidrag! Gå ind på hjemmesiden og betal med dankort.
Skriv læserbreve. Angrib regeringen og bring Enhedslisten i spil. Deltag særligt i de lokale aviser.
Deltag i debatforaerne på nettet. Angrib regeringen og bring Enhedslisten i spil. Der er store netdebatter på www.dr.dk og www.eb.dk
Mød op til paneldebatter i dit lokale område. Stil spørgsmål til den Enhedslistekandidat der er ude – det er en konkret måde at sikre vedkommende taletid.
Gå på hjemmesiden og tilmeld dig Nyhedsbrevet, så modtager du løbende informationer under hele valgkampen.
Bor du i København er der desuden altid brug for aktivister på landskontoret til at pakke breve, ringe rundt til afdelinger og andre ting. Kig ind forbi Studiestræde 24.

På falderebet vil jeg gerne give et afsluttende ord til G13 - det storstilede arrangement, der lørdag d. 6. oktober fik ca. 7.000 mennesker på gaden for at støtte op om et nyt Ungdomshus ved en sjov og fredelig aktion, der skammeligt fra politiets side blev mødt med uproportionel voldsanvendelse og tåregas i rå mængder lige i hovedet på mindreårige, kulminerende i Danmarkshistoriens største masseanholdelse — barokt nok samtidig med, at politiet selv udtalte, at det havde været en forbilledlig fredelig aktion. Fra en nylig mail:

Vi vil gerne takke alle fordi i var med, jer der deltog i demonstrationen og aktionen, jer der lavede folkekøkken, jer der lukkede tåregasramte ind i jeres opgange, jer naboer til huset der kom med blomster til os, jer forældre der gik med for at passe på jeres børn, jer fra Gadens Førstehjælp der hjalp ofrene for politivold – og alle jer andre der hjalp til og var der.

[...]

At vi kunne holde stilen og aktions-kodekset på trods af politiet brutalitet og voldsanvendelse var flot og beundringsværdigt.

Vi vil til gengæld også gerne hælde en spand lort i hovedet på politiet!

Vi lagde vores planer åbent frem, i kunne følge med i vores forberedelse og vi fortalte jer endda at vi ikke ville slå på jer, men udelukkende konfrontere jeres magtmonopol – og alligevel plastrede i huset til med nato-pigtråd, bed os med jeres hunde, skød tåregas i hovedet på os og tævede os med jeres knipler!

Hvorfor? For at forhindre en lov-overtrædelse? For at forhindre os i at tage en ubrugt grund i brug?

Uanset hvilke begrundelser i kan have, kan det aldrig retfærdiggøre den voldsomhed og brutalitet i angreb os med. Især når den "forbrydelse" i ville forhindre os i at begå kun kan give bødestraf.

Det værste er næsten den behandling i gav dem i anholdte – at lade dem sidde 12 timer i strips på kolde betongulve og nægte folk toiletbesøg, vand og mad, siger ikke så lidt om jeres umenneskelighed.

Og at i kan slippe af sted med denne form for mishandling uden kritik og repressalier siger ikke så lidt om dette umenneskelige samfund.

Vi vil derfor også gerne rette en stor tak til alle jer der blev anholdt, men alligevel holdt humøret højt – og passede på hinanden på Bellahøj og Valby. Tak til jer der delte tæpper, fortalte vittigheder og holdt sammen.

G13 var en aktion – og aktionen er nu stoppet.

Ingen kommentarer: