I wish I was a punk rocker.

2007-09-16

Det' til grin! (og gråd …)

Så er Lene Espersens nyeste svækkelse af retssikkerheden trådt i kraft og hun har dermed bragt Danmark endnu et skridt nærmere overvågningssamfundet – men den slags er man jo efterhånden vant til, så det er knapt nok noget, medierne gider nævne. Især da ikke de store medier – man risikerer bare, at folk bliver utilpasse og skifter over på TV2, hvor Nyhederne ikke bibringer dem den ubehagelige følelse af, at der er noget helt grundlæggende galt, som ikke går over af sig selv, hvis man blot læner sig tilbage i sofaen. (Husk på, at vi lever i en tid, hvor den almene nyhedsformidling er sådan, at folk kender mere til Paris Hilton end til de samfundsmæssige konsekvenser af sidste skatteforlig …)

Tragikomisk er det endvidere, hvad IT-folk længe har vidst og Politiken nu også har fundet ud af (se artiklen "Eksperter håner internet-overvågning") – nemlig at den nye lov i praksis er komplet ubrugelig til det formål, med hvilket den er indført. En lang række alment tilgængelige institutioner er nemlig fritaget for overvågningen, og det vil således ikke være noget problem for eventuelle "terrorister" at få adgang til en uovervåget forbindelse. Dertil kommer, at loven bærer tydelige præg af en en sådan inkompetence, at man ikke skal kende noget synderligt til IT-teknologi for at kunne omgå den med blot et minimum af indsats.

Er loven således totalt ubrugelig til dens egentlige formål, er den til gengæld både uhyre bekostelig for de mange virksomheder, der nu i dyre domme tvinges til at logge uanede mængder af ubrugelige data, og samfundsmæssigt dybt problematisk, idet den UDELUKKENDE tjener til at forringe den almindelige borgers retsstatus og knæsætte det princip, at staten grundlæggende nærer mistro til befolkningen og derfor må overvåge dens gøren og laden, uanset om der er konkret mistanke eller ej.

Som formanden for de IT-professionelle udtaler i artiklen, er det ikke til at vide, om man skal le eller græde …

Gråd er derimod den eneste rimelige reaktion på det forsmædelige forhold, at denne, den modbydeligste danske regering i nyere tid, nu de facto har fået afskaffet den sidste større kulturbærende institution i landet, Danmarks Radio. Med korslagte arme og slet skjult selvtilfredshed forsvor man at kaste en redningskrans til den havarerede gamle ark, i hvis skærmede indre man stadig kunne finde enkelte oplysende levn fra den tid, hvor statsmedierne formidlede dannelse, seriøs journalistik og fordybelse i stedet for opium for folket. Her havde de fået lov til at overleve de sidste årtiers syndflod af fordummelse, der langsomt, men støt, har renset sendefladen for alt af egentlig værdi. Men den tid, hvor statsradiofonien også kunne rumme den slags er nu forbi. Til gengæld har man annonceret to nye, folkelige danseprogrammer. Farvel DR! '-(

(For uddybende info om kulturmordet henvises til Mortens glimrende redegørelse, men tag dig i agt - det er sindssygt deprimerende læsning!)

Ingen kommentarer: