I wish I was a punk rocker.

2007-05-20

Mésalliances

Kære læserskare

Det bliver ikke til så mange opdateringer for tiden - ikke fordi, jeg ikke har noget på hjerte, men fordi arbejde og umiddelbart forestående eksaminer (cellebiologi av av) kræver sit. Ét lille kort indspark i en igangværende debat kan det dog blive til:

Det er næppe gået nogen forbi, at Pia Kjærsgaard for et par dage siden vandt en del mediepræsens (vor tids højeste eksistensform) ved at foreslå, at man indfører et forbud mod muslimske tørklæder. Jaja, det overrasker vel ikke nogen, at DF vil afskaffe fundamentale friheder som retten til selv at bestemme, hvordan man vil gå klædt – det synes nærmest lidt uoriginalt – men Pia har vel haft brug for at styrke sit image oven på de sidste ugers forviklinger.

Men overraskende kan det nok være for somme, at en organisation ved navn "Kvinder for Frihed" anført af læge Vibeke Manniche blander sig i debatten – og taler for at afskaffe helt elementære frihedsrettigheder! Således f.eks. lørdag aften i Deadline på DR2, hvor Nina Bjarnason fra Kvinder "for" Frihed stillede op mod Elsebeth Gerner Nielsen, der i forrige uge blev kendt på en fin gimmick, hvor hun lod sig fotografere iført tørklæde ved siden af en ligeledes tørklædeklædt gammeldags dansk kvinde – en happening, som der ikke er nogen grund til at være undskyldende over.

Efter de indledende ritualer kastede Nina Bjarnason, læge, sig ud i sit kongsargument: D-vitamin-mangel! D-vitamin er en række nødvendige vitaminer, som dels optages gennem kosten, dels dannes af kroppen selv, når huden udsættes for sollys. Argumentet lyder i sin enkelthed, at tørklæder skal forbydes, fordi de de nedsætter mængden af sollys, der rammer huden, og derved øger risikoen for D-vitamin-mangel. Og her går det afgørende galt, fordi Gerner Nielsen i stedet for at afvise argumentet som det åbenlyse figenblad, det er, indlader sig på at diskutere det og dermed underforstået accepterer argumentets legitimitet – at det faktisk vil være rimeligt nok at forbyde tørklæder, hvis man kan bevise, at de giver D-vitamin-mangel. Dermed gør hun fra starten af en svag figur, og hendes position svækkes yderligere af, at hun går ind i en diskussion på et område, hvor lægen jo er på hjemmebane.

Faktum er, kort sagt, at det er tydeligt for snart enhver, at Vibeke Manniche og hendes klonhær blot bruger dette D-vitamin-argument som et tyndt fernis over deres underliggende chauvinisme/xenofobi; det ses ikke mindst af misforholdet mellem den postulerede skadevirkning – en marginal chance for knogleskørhed, der vel at mærke kan afhjælpes med noget så simpelt som et kosttilskud – og så de vidtgående indskrænkninger i frihedsrettigheder, de er villige til at indføre. Hvad synes du, kære læser, virker som den mest rimelige løsning på dette sjældne problem? Kosttilskud … eller statslig indgriben i borgernes påklædning? Det er så himmelråbende oplagt, at modviljen mod tørklæder er primær, og argumentet kun efterfølgende hæftet på for at legitimere denne modvilje. Det svarer til, når amerikanske kristne argumenterer, at man bør forbyde homoseksuelt samleje, fordi analsex giver øget risiko for vævsbeskadigelse. Eller en parallel, der måske ville resonere bedre i den danske befolkning: det svarer til, at man ville gøre det ulovligt at ryge i nærheden af personer under 18, fordi dette påfører dem passiv rygning, der jo har allehånde veldokumenterede skadevirkninger, som ikke kan udbedres ved kosttilskud …

Humlen af det hele er dette: det er helt og aldeles uholdbart at foretage et så radikalt indgreb i folks frihedsrettigheder, som det vil være at bestemme, hvordan de må gå klædt, alene for at nedbringe et i forvejen mikroskopisk problem (D-vitamin-mangel) en anelse. Derfor burde Gerner Nielsen fra starten have blankt afvist at gå ind i debatten om D-vitamin-mangel og blot have affejet det som det figenblad, det er. I stedet må argumentets tåbelige præmis - at små, letovervindelige ulemper er tilstrækkeligt til at fratage folk friheden til selv at bestemme deres påklædning - udstilles i al sin ubehagelige totalitarisme.

I forlængelse heraf kunne man i stedet med fordel have påpeget det horrible i Pia Kjærsgaards begrundelse for forslaget. Pia udtaler torsdag: "Tørklædet sender et signal om, at »jeg er anderledes, jeg er muslim og ikke en del af det danske samfund«." Den er lige til højrebenet, men ingen i den danske presse synes desværre at have formået at samle den op. Pia Kjærsgaard siger – man tror det næsten ikke – direkte, at hun vil forbyde tørklædet, fordi det er et tegn på anderledeshed. Hun og hendes uhyggelige parti tåler simpelthen ikke, at folk er anderledes end dem selv, og denne fascistoide holdning er uden tvivl et af de allerstørste problemer i dansk politik i dag. Det kommer ikke som nogen overraskelse, at DF vil forbyde folk at være anderledes, men det er dog et sjældent syn, at de siger det så direkte.

Denne bold burde Gerner Nielsen – og i øvrigt alle andre partier fra Enhedslisten til de Konservative (for så vidt de er træt af at sluge kameler for ikke at støde DF) – have taget og løbet med, for den skriger jo ligefrem på at blive gjort til et selvmål. Men ingen gjorde det … velkommen til Danmark 2007 :(
Jeg går langsomt ned ad gaden,
ser på huse, der er grå.
Og alting ligner hinanden,
det har regeringen fundet på.

Men nu er konformiteten
gud i byen her, åh åh
og skiller du dig ud fra mængden,
så er du bare til besvær.

Lad dem ikke ta' dit håb,
eller knuse dine drømme
om at få et bedre sted.
Lad dem bare komme an,
vi har 69 i hjertet,
RETTEN TIL FORSKELLIGHED!

1 kommentar:

Kevin sagde ...

Pias tåbeligheder omkring tørklædeforbud er for det første ulovligt og vil selv med et folketingsflertal (som Pia aldrig ville kunne mønstre), blive øjeblikkelig underkendt af domstolene. At de fleste politikere ikke gider kommentere på hendes pjat er formentlig, at kun få finder det lødigt overhovedet at diskutere slige sager. Jeg gad i hvert fald ikke diskutere sådan noget, og ville til enhver tid affeje det som pjat.