I wish I was a punk rocker.

2007-03-13

Biokemi, sangkommunister og vagabondsuppe

I dag har jeg sunget med et kommunistisk kor og spist suppe lavet af en bornholmsk vagabond. Men først biokemi:

I dag og i går har igen stået i biokemiens tegn, og vi har pippeteret E.coli-bakterier og elueringsbuffer og kørt geler og sat forsøgsglas i rystevandbad og jegvedikkehvad. E.coli lugter grimt - meget grimt, og før vi overhovedet måtte komme ind i laboratoriet skulle vi aflægge vores vanlige kitler og iføre os nogle særlige kitler med bioharzard-mærker på forsiden. Uha uha ...
Nå, men det gik da vist nok. Vi endte med en masse tal og nogle billeder af nogle streger på noget gelé og nogle bakteriekulturer på en substratplade - og det skal så forhåbentlig blive til en rapport inden alt for længe. At tænke sig - vi har tre øvelser (og dermed tre rapporter), herunder én, der strækker sig over to dage, i løbet af blot en uges penge. Og vel at mærke alt sammen obligatorisk. De sørger for, at vi ikke ligger på den lade side ...

Nå, men efter biokemi og lidt afslapning steg jeg på cyklen og for ud til Vestre Fængsel, hvor Oktoberkoret - et kor af midaldrende kommunister - så flot sang for til ære for en af deres medlemmer, der var blevet fængslet i forbindelse med de sidste ugers begivenheder. Derefter var der fællessang, og afslutningvis var der larmedemo, hvor ideen var at producere så meget larm som muligt for at lade de mange, der for nyligt er blevet fængslet, vide, at omverden ikke har glemt dem. Der er en betydelig afstand fra parkeringspladsen, hvor vi stod, til selve fængslet, men i flere vinduer blinkede folk med lamper og deslige for at tilkendegive, at de havde hørt os. Så fint :) Og de gamle kommunister virkede helt rørte over fremmødet og aktionen. God demo!

Dernæst gik den til Rådhuspladsen, hvor der jo for tiden står et nyt Ungdomshus - ganske vist af presenning snarere end mursten, men ånden er den samme. Her er jeg den sidste uges tid et par gange smuttet forbi, og der sidder altid nogen og hygger - herunder som regel den bornholmske vagabond Fuzzy. I aften var der indbudt til folkekøkken - en tradition i Ungdomshuset - men grundet de ændrede forhold var muligheden for kulinariske udfoldelser noget begrænset. Den gode Fuzzy havde imidlertid beredvilligt stillet sit gasblus til rådighed, og en anden havde fremskaffet en stor gryde, og så stod Fuzzy ellers for at koge en ordentlig grydeful veganersuppe, der blev delt gratis ud til de omkringstående. Herefter var der mandagsmøde - Ungdomshusets vanlige styreform, der i dagens anledning var blevet til et tirsdagsmøde. Det var virkeligt fascinerende at se et egentligt græsrodsdemokrati, der var levende og som ikke degenererede til flertalsdiktatur. Var der uenighed om et emne, diskuterede man det, indtil man fandt et acceptabelt kompromis i stedet for bare at lade flertallet diktere. Den slags kræver selvfølgelig en vis pragmatisme fra de involverede parter og kan næppe lade sig gøre i andet end relativt små forsamlinger, men det var ikke desto mindre lidt af en åbenbaring at overvære. Man vedtog bl.a., at man skulle indkøbe flere koste og indføre endnu en daglig oprydningsrunde, så forbipasserende københavnere ikke irriteredes over rodet på pladsen - det var jo ikke dem, man var imod. Ligeledes blev man enige om, at man ville videreføre Ungerens husregler med bl.a. forbud mod hårde stoffer og sexisme, samt at man ikke drak sig fuld, når man sad vagt, fordi huset på Rådhuspladsen skulle være et sted, der indbød forbipasserende til at komme forbi og få en snak - ikke en bodega. Alt i alt var der meget sympatisk - foruden Fuzzy - og jeg kan varmt anbefale folk, der eventuelt måtte være nysgerrige, at smutte forbi til en snak. De bider ikke :)

[2007-03-18: Update: Fussi hedder i virkeligheden Fuzzy. Der er fine billeder af ham her og her. Og ham her minder mig også om en eller anden ... ;)]

1 kommentar:

Linda Nørgaard Framke sagde ...

Det er kun nogle år siden, at jeg fandt ud af, at Biohazard var andet end et band.