I wish I was a punk rocker.

2007-03-02

♥ 69 †

I en tid, hvor alle går med slips selv på sjælen, er det befriende at vide, at der findes enkelte åndehuller, hvor slipseknuden endnu ikke har afklemt al drift og menneskelighed. Et sådant var Ungdomshuset.

Glade mennesker fra Foreningen for Flere Operahuse.

Det er nu borte, ånd er nu dræbt :(

Et sørgeoptog afsluttes med gravbål for Ungdomshuset i Folkets Park, Nørrebro.

Ungdomshuset var et udtryk for sider af menneskets natur, som vort samfund ikke levner plads til - og det et relativt uskadeligt udtryk, der holdt sig for sig selv med deres gøgl, punkmusik og mærkelige afvigerfrisurer, lige indtil den sidste tids aggressive pænhed gik til angreb og avlede modtryk.

Nu er en æra forbi, og den mest elskede og besjælede samling mursten i København må snart falde for kapitalismens tvingende åndløshed, udsendt som lakaj i kristen absolutismes ærinde. Men menneskets natur lader sig ikke alt rive ned, og ikke alle menneskers drifter kan tøjles med sjælsslipseknuder; de urgamle drifter, hvis åndehul nu er lukket, vil i stedet manifestere sig på anden og desværre nok langt mere destruktiv vis. Tryk avler modtryk - det er en naturlov, som kerer sig lidet om juridiske formaliteter og småborgerlig godtkøbsmoral.

Modtryk ved Dronning Louises bro ...

4 kommentarer:

Kevin sagde ...

Den sædvanlige retorik, der læser politiets arbejde (som de pinedød ikke kan undslå sig) som kulturkamp, blot fordi nogle røster i den offentlige debat (fra højrefløjen) ikke kan finde ud af at skelne.

Kulturkamp er én ting, sikring af borgernes grundrettigheder en helt anden. De oplyste blandt modstanderne af Ungdomshuset i *denne* sag er bedøvende ligeglade med, hvordan de unge klæder sig, og hvilken musik de hører. Nu må de bare gøre det et andet sted - sådan er samfundets regler. Og samfundet har magten. Sur røv.

Rasmus U. Pinnerup sagde ...

Jeg påstår ikke, at politiet driver kulturkamp - politiet er selvfølgelig blot et redskab. Kampen står mellem andre aktører.

Og ja, "samfundet" har magten. Det kunne jeg ikke finde på at betvivle. Jeg påpeger blot, at "samfundet" har forvaltet sin magt tåbeligt og nu høster den uundgåelige frugt af sin tåbelighed.

Kevin sagde ...
Denne kommentar er fjernet af forfatteren.
Kevin sagde ...

Humanist! Læs nu alt det, jeg skriver!