I wish I was a punk rocker.

2007-02-27

Haarfagre Mænd af Achaia

For tiden finder jeg stor fornøjelse ved dagligt på mine cykelture til og fra Panum at høre Otto Steen Due oplæse Iliaden, som DR har publiceret i podcast-format. Se dét (og ikke danseprogrammer) er public service.

I den forbindelse har jeg lyst at gengive et stykke, som er både morsomt og velskrevet. Grækerne (argeierne) ligger som bekendt i strid med trojanerne, fordi disses kønne prins Paris (aka Alexandros) på et krigstogt har røvet den skønne Helene fra den græske kong Menelaos. Umiddelbart før de to hære skal til at tørne sammen, går Paris og spiller op foran grækernes stridsmænd. Da får Menelaos - der er kendt som en yderst kapabel kriger - øje på Paris - der mestendels er kendt for at være pæn - og sætter efter ham. Da Paris ser Menelaos komme tonsende gennem rækkerne, tager han straks benene på nakken, for hvilket hans storebror Hektor lader ham høre med ypperlig hån. Anyway, læs det selv - her gengivet i Wilsters oversættelse:
15 Men da de skridende frem hverandre var traadt under Øine,
16 Forrest blandt Troerne gik da den deilige Helt Alexandros;
17 Parderens Skind bedækked hans Ryg, hans Sværd og den krumme
18 Bue paa Skuldrene hang, to malmbevæbnede Landser
19 Svang han i Haand, og æsked Argeiernes boldeste Helte,
20 Mand mod Mand en Dyst at bestaae i frygtelig Kampgang.
21 Ham opdagede flux den krigerske Drot Menelaos,
22 Just som med mægtige Skridt han vandrede fremmest i Skaren.
23 Ret som en Løve sig fryder i Hu, naar den træffer et vældigt
24 Vildt, en Hjort med grenede Horn, hvad eller en Steenbuk,
25 Naar den er hungrig, og gridsk den sluger sit Rov, om endogsaa
26 Blomstrende Knøse forfølge den skarpt med hurtige Hunde,
27 Saa Menelaos sig fryded, saasnart han den Helt Alexandros
28 Saae for sit Øie, thi nu han Forbryderen haabed at tugte;
29 Flux i Rustningens Plader til Jord nedsprang han af Stridsvogn.
30 Men da den deilige Helt Alexandros opdaged Atreiden
31 Forrest i Kæmpernes Rad, skrækslagen da blev han i Hjertet;
32 Hen til Landsmandskaren han veeg, for Døden at undflye.
33 Som naar en Mand, der i Bjergenes Dal opdager en Hugorm,
34 Farer tilbage paastand, gjennem Lemmerne løber en Gysen,
35 Ræd han skynder sig bort, og Kinderne vorde saa blege,
36 Saaledes foer Alexandros nu ind i de freidige Troers
37 Stimmel, betagen af Skræk for Atreus's Søn Menelaos.
38 Strax blev Hektor ham vaer, og med haanlige Ord han ham lasted:
39 Ulykkens Paris! du fagre, du Boler, du Qvindeforlokker!
40 Gid du aldrig var fød, eller ugift kommen af Dage!
41 Ja! det vilde jeg ønske, langt bedre det var dog i Sandhed,
42 End saaledes at gange til Spot, foragtet af Andre.
43 Skoggrende maae de jo lee, de haarfagre Mænd af Achaia,
44 Som for en ypperlig Kæmpe dig holdt, fordi du af Skabning
45 Est saa fager, men ei har du Kraft, ei Mod i dit Hjerte.
46 Hvor har en Mand som du paa havbefarende Skibe
47 Dristet at gange tilsøes, og sanke dig villige Svende,
48 Færdes blandt fremmede Folk, og fra langtbortliggende Lande
49 Rane den deiligste Viv, som er Frænke til dygtige Helte,
50 Baade din Fader og Staden og hele vort Folk til Kummer,
51 Fienderne kun til Fryd og dig selv til Spee og til Skjændsel
52 Ei for Atreiden du voved at staae? snart havde han lært dig,
53 Hvad for en Mand det er, hvis blomstrende Viv du har ranet;
54 Baade da skulde din Cithar dig ei, og ei Aphrodites
55 Gaver, dit Haar og din Skabning, naar strakt i Støv du dig vælted;
56 Dog forknyt er Troernes Folk, forlængst var du ellers
57 Klædt i en Kjortel af Steen for al den Fortræd du har voldt os.
(Homer: Iliaden, 3. sang)
I det mere prosaiske: At have været vågen 30+ timer er ikke fremmende for ens evne til at stå op kl. syv, så jeg nåede først op på Panum ved 12:30-tiden i dag. Da var min undervisning godt nok forbi, men til gengæld serverede Panum-kantinen for en gangs skyld lækker mad, so it was all worth it. Om eftermiddagen var jeg til foredrag i GIM - en basisgruppe på Panum - hvor Jerk W. Langer fortalte om naturlægemidler, kosttilskud, fup og fakta. Det var ganske oplysende og handlede betydeligt mindre om homøopati, end man kunne have frygtet :)

1 kommentar:

Stine sagde ...

Dejligt at du er tilbage Smudes!