I wish I was a punk rocker.

2006-08-15

C₆H₁₀

Jeg går for tiden på et intensivkursus i kemi på Metropolitanskolen. Kemi er et fag, der - ganske som latin - efterhånden har fået en tradition for massivt dårlig PR, men i virkeligheden er ret spændende. Der er sjove formler og ligevægte og magiske elektroner og nørdet nomenklatur - og så selvfølgelig sjove kemikalier. I dag fik jeg f.eks. lejlighed til at lugte til cyclohexen. Ikke at cyclohexen lugter specielt godt (det lugter faktisk ret dårligt), men altså ... :)

Nåmen ... der har jo også været meget i medierne om de hersens svenske medicinstuderende, som formelig invaderer de danske medicinstudier, og politikerne har stået i kø for at komme til at lufte deres forargelse og Dansk Folkeparti har, surprise surprise, været på banen med stavnsbånd og arbejdslejr. Og det kan da heller ikke passe, at lægestudiet skal fyldes med svenskere, når nu vi i DK selv mangler læger? Eller hur?

To artikler i Ugeskrift for Læger ("Truslen fra norden er stærkt overdrevet" og "Danmark, dum og dejlig") tjener dog til at sætte den sag lidt i perspektiv. Sagen er nemlig, at der faktisk ikke er lægemangel i Danmark. Der er rigeligt med nyuddannede læger. Nej, det, der mangler, er speciallæger - altså læger, der efter endt lægeuddannelse har specialiseret sig inden for et særligt område, og denne problemstilling afhjælpes ikke af nok så få svenskere på studiet, men alene ved at gøre specialeuddannelserne mere tilgængelige. Dertil kommer, at mediernes tal om, at svenskerne skulle udgøre "en tredjedel af alle lægestuderende" ikke holder vand. Det er formelt korrekt, at en tredjedel af de heldige, der d. 28. juli blev tilbudt en studieplads på lægevidneskab, er svenskere, men det hører også med til historien, at rigtig mange af de udlandske ansøgere vælger at takke nej til studiepladsen, fordi de i stedet kom ind på deres førsteprioritet i hjemlandet. Dertil kommer, at flere igen simpelthen udebliver fra studiet, fordi de alligevel ikke i sidste ende ville tage det store spring, det er at bosætte sig i udlandet for en seksårig periode. De derved frigjorte pladser bliver derefter tilbudt de næste på ventelisten, hvoraf de fleste er danskere, så andelen af udenlandske studerende på 2006-årgangen kan kun realistisk opgøres ved fx om et år at lave en optælning blandt de folk, der faktisk studerer. Dertil kommer, at mange - særligt udenlandske studerende - simpelthen falder fra studiet i løbet af de første semestre. Alt i alt viser sådanne optælninger, at andelen af udenlandske medicinstuderende på de danske universiteter ligger på omkring 10% - langt mindre end mediernes sensationelt opblæste tal. Akkeja, de medier ;)

Helt urelateret og i den mere besynderlige ende: en gruppe af sære kristne i Norge er gerådet i problemer med den lokale skole, fordi det er imod deres religiøse overbevisninger at bruge computere. Jowjow ...

Ingen kommentarer: